ZORUNLU TRAFİK SİGORTASI


Zorunlu Trafik Sigortası ile olası bir kazada diğer araca veya üçüncü şahıslara verebileceğiniz zararları zorunlu masraflar doğrultusunda güvence altına alıyoruz.

İsteğe bağlı olarak, standart trafik teminatlarına ilave olarak, Mini Onarım, Asistans Hizmetleri, Sigara Yanığı, Hukuksal Koruma, İhtiyari Mali Mesuliyet, Ferdi Kaza, Anahtar Kaybı ek teminat ve hizmetlerini alabilir ve Allianz ayrıcalığını yaşayabilirsiniz.

Size Özel Avantajlar
Trafik Sigortası genel şartlarına ek olarak yol yardımı, mini onarım, sigara ve benzeri maddeler nedeniyle meydana gelebilecek yangın dışındaki hasarlar, poliçede belirtilen şartlar ile güvence altındadır.


Ürün Detayları

 • Ek Hizmetler

  Mini Onarım Hizmeti

  Küçük hasarlar büyük sıkıntılar doğurur. Allianz Mini Onarım Hizmeti ile aracınızdaki küçük hasarlar, Auto King Servis Merkezleri'nde ücretsiz olarak tamir ediliyor. Böylece aracınızın başına gelebilecek küçük hasarlar, büyük sıkıntılar doğurmadan en iyi işçilikle, en hızlı şekilde ve hasarsızlık indiriminizi etkilemeden gideriliyor.

  - Yol Yardım Hizmeti:
  Kaza geçirilmesi veya arıza durumunda
  Aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüs edilmesi halinde
  Lastiğiniz patladığında
  Akü veya benzininiz bittiğinde,
  Anahtar kaybı veya anahtarın araç içinde unutulması durumunda,
  Oluşacak kaza veya arıza durumu sonucu aracın yola devamının imkansız veya sürüş güvenliğini tehdit edecek unsurların var olduğu hallerde,
  Concierge Hizmetleri'ne ihtiyaç duyulduğunda (Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri)

  Bunlara ek olarak asistans firmayla görüşülerek gerekli ve uygun görülen durumlarda;
  Aracın emanet ve muhafaza edilmesi,
  Profesyonel sürücü organizasyonu,
  Aracın kullanılamayışı nedeniyle konaklanma

  hizmetlerinden de faydalanabilirsiniz.

  Allianz Yol Yardım Hizmeti’ne 0850 399 99 99 numaralı Allianz Müşteri Hizmetleri'nden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Allianz Müşteri Hizmetleri'nden yetkili servis, yol durumu, otel, restoran ve çeşitli etkinlikler ile ilgili dilediğiniz zaman bilgi alabilirsiniz.

  Sigara Yanığı
  Poliçede bilgileri bulunan araç içinde sigara ve benzeri maddeler nedeniyle meydana gelebilecek yangın dışındaki hasarlar limitler dahilinde teminat altına alınmıştır.

  Hukuksal Koruma
  Sigortalının dahil olduğu bir trafik kazası nedeniyle sigorta sözleşmesi çerçevesinde doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgili hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesi için yapılacak masrafların (vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, istinaf masrafı, temyiz masrafı ve karar düzeltme masrafları) limitler dahilinde teminat altına alınmıştır.

  İhtiyari Mali Mesuliyet
  Aracınızla karşı tarafa vereceğiniz maddi veya bedeni zararlarda, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası limiti üzerinde kalan kısmı, limitler dahilinde güvence altına alınmaktadır.
  Ferdi Kaza
  Özel otomobil ve kamyonet sürücüleri ölüm ve sürekli sakatlık hallerinde, belirtilen limit ile sınırlı olmak üzere, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminat altına alınmıştır.
  Anahtar Kaybı
  Aracınızın var olan anahtarlarından birinin çalınması, düşürülmesi, kaybedilmesi, yok olması gibi nedenler sonucunda, aracın güvenliğinin sağlanabilmesi için yapılacak mevcut anahtar(lar)ın yeniden kopyalanması, alarm, immobilizer vb. uyarı sistemlerinin kodlanması, merkezi kilit, kontak setinin değiştirilmesi ile, motorlu araç tescil, motorlu araç trafik belgesi ve aracın plaka levhalarının çalınması nedeniyle, bunların yeniden düzenlenmesi ve temin edilmesi masrafları limitler dahilinde teminat altına alınmıştır.


 • Nerelerden Alınabilir ?

  Akıllı Kasko ürününü Vuslat Sigorta'dan kolaylıkla alabilirsiniz.

 • Kimler Yararlanabilir ?

  Tüm araç sahiplerinin yaptırması gereken zorunlu bir sigortadır.

 • Teminatlar

  Maddi Zararlar Teminatı
  Sağlık Giderleri Teminatı
  Sürekli Sakatlık Teminatı
  Ölüm Teminatı

 • Ek Teminatlar

  Mini Onarım
  Asistans Hizmetleri
  Sigara Yanığı
  Hukuksal Koruma
  İhtiyari Mali Mesuliyet
  Ferdi Kaza
  Anahtar Kaybı

  Ek teminat ve hizmetlerini alabilirsiniz.

 • Genel Ve Özel Şartlar

  Genel Şartları Öğrenmek İçin Tıklayınız.

  Özel Şartları Öğrenmek İçin Tıklayınız.

 • Sıkça Sorulan Sorular

  1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk ( Trafik ) Sigortası nedir ?
  Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya birşeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, Trafik kanununa göre kaza tarihindeki zorunlu sigorta limitleri dahilinde, sigortalıya düşen hukuki sorumluluğu kapsar.


  2. Trafik Sigortasının yaptırılması zorunlu mudur ?
  Trafik sigortası yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. Kısa süreli sigorta şartlarını taşıması hali dışında poliçeler yıllık olarak düzenlenir. Her yıl yenilenmesi gerekmektedir.


  3. Trafik Sigortası kapsamına giren teminat türleri nelerdir ?
  Ana Teminatlar:
  Maddi Zararlar Teminatı
  Sağlık Giderleri Teminatı
  Sürekli Sakatlık Teminatı
  Ölüm Teminatı

  Risk Grubuna, Kullanım Tarzına bağlı olarak Seçilebilir Ek Teminatlar:
  Asistans Teminatı
  Mini Onarım Hizmeti
  Sigara Yanığı
  Hukuksal Koruma


  4. Aracımın Trafik Sigortası primini nasıl öğrenebilirim ?
  Vuslat Sigorta ya ulaşarak öğrenebilirsiniz.


  5. Trafik Sigorta poliçesinden kendi aracımda oluşan hasar karşılanabilir mi?
  Sigortalının kendi aracında oluşan hasarların, Trafik Sigorta poliçesi kapsamında karşılanması mümkün değildir. Trafik Sigorta poliçesi aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilen maddi ve bedeni (sakatlık ve ölüm) zararları karşılamaktadır.


  6. Trafik Sigortasının coğrafi sınırı nedir?
  Trafik poliçesi sadece Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir.


  7. Trafik Sigortasının teminat limitlerini kim belirlemektedir, ne sıklıkta ve ne zaman değişmektedir?
  Trafik Sigortasının teminat limitleri, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmekte, kullanım tarzı bazında, her takvim yılı başında güncellenmektedir.


  8. Araç sahibi değiştiğinde, Trafik Sigorta poliçesi devam eder mi?
  Aracınızı satmanız halinde, mevcut poliçeniz kendiliğinden sona erer ve gün esasına göre prim iadesi yapılır.


  9. Trafik poliçesi kapsamında bir hasarın gerçekleşmesi halinde, bildirimin kaç gün içinde yapılması gerekir?
  Sigortalı sorumluluğunu gerektirecek bir olayı, haberdar olduğu andan itibaren on gün içinde sigortacıya ihbar etmek, kendisine yöneltilen istemi ise, derhâl sigorta şirketine bildirmek zorundadır.


  10. Trafik poliçelerinde sigortalı değişikliği yapılabilir mi?
  Sehven yapılan sigortalı Ad Soyad - Ünvan veya Kimlik No hataları :
  Aynı Ad ve Soyada sahip olup, TC kimlik numaralarının hatalı kullanımı, Satış durumlarında alıcı değil de sehven satıcı adına sigorta yapılması
  Sigortalı Ad Soyad değişiklikleri :
  Evlilik ve boşanma durumlarına bağlı Soyadı değişiklikleri, Mahkeme kararı ile Ad Soyad değişiklikleri
  Ruhsat Devri :
  Ruhsat bilgisinin birden fazla kişi adına olup, akabinde herhangi birisine devri
  Leasing (Finansal Kiralama) yolu ile alınan aracın kiralayana devri :
  Sigortalısı Leasing (Finansal Kiralama) şirketi olan aracın sonrasında kiralayan şirkete devri (Devrini gösterir evrakların sigorta şirketi tarafından doğruluğunun teyit edilmesi kaydıyla )
  Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri :
  Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların aynı tüzel kişiliğin çatısı altında birbirleri arasında yapılacak devirleri.
  (Örneğin, T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın yine T.C.Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Muhasebet Genel Müdürlüğü’ne devrolması)
  Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri :
  Şirketlerin yapılarının ve sorumluluk alanlarının değişmemesi durumunda
  Sigortalı Değişikliğinin Yapılamayacağı Durumlar:
  Özel-Tüzel değişiklikleri :
  Kişiden şahısa ya da şahısdan şirkete araçların devrolması
  Kamu kurum ve kuruluşlarının satış olmadan devir işlemleri :
  Kamu kurumlarına bağlı kuruluşlara ait motorlu araçların farklı bir tüzel kişiliğin çatısı altındaki kuruluşa devri
  (Örneğin T.C Maliye Bakanlığı çatısı altında yer alan Personel Genel Müdürlüğü’ne ait bir aracın T.C.Ulaştırma Bakanlığı çatısı altında yer alan Haberleşme Genel Müdürlüğü’ne devrolması)
  Şirketlerin LTD’den A.Ş’ye dönüşmeleri :
  Şirketlerin yapısal değişiklikleri ve sorumluluk alanlarının değişmesi durumunda
  Şirket birleşmeleri :
  İki farklı tüzel kişiliğin birleşmesi


  Sigortalı Değişikliğinin Yapılabileceği Durumlar:

  Aracınızı satmanız halinde, mevcut poliçeniz kendiliğinden sona erer ve gün esasına göre prim iadesi yapılır.


  11. Trafik poliçeleri isteğe baglı iptal ettirilebilir mi?
  Hazine Müsteşarlığı’nın 08.10.2010 ve 2010/33 sayılı sektör duyurusuna istinaden Trafik poliçe iptallerinde 01.11.2010 itibarıyla isteğe bağlı iptal işlemi yapılamamaktadır.

  Trafik poliçeleri sadece aşağıdaki şartların sağlanması halinde iptal edilebilmekte olup aksi durumlarda iptali yapılamamaktadır;
  - Sigortalının vefat etmesi
  - Aracın hurda/pert nedeni ile trafikten çekilmesi
  - Aracın satılması
  - Bayiden alınan sıfır aracın satışının iptal edilmesi (aracın bayiye iadesi)
  - Araç için yürürlükte mükerrer poliçenin var olması
© 2012-2018 Tüm Hakları Saklıdır. FTC YAZILIM