YAZAR KASA POS SİGORTASIİş yerinizde bulunan Yazar Kasa POS cihazlarınızı uğrayabilecekleri beklenmedik hasarlara, çalıntı, kırılma gibi durumlara karşı sigortalıyor, cam kırılması teminatıyla da iş yerinizi cam kırılmalarına karşı güvence altına alıyoruz.

Yazar Kasa POS Sigortasının en büyük imkanlarından biri olan Cam Kırılması teminatıyla üye iş yerlerimize üstün bir koruma garantisi sunarken, 3. Şahıs Sorumluluk teminatıyla da iş yeriniz müşterilerini, oluşabilecek risklere karşı koruyoruz.

Teminatlar

Allianz Sigorta üye iş yerlerinin Yazar Kasa POS cihazlarını beklenmeyen her türlü riske karşı elektronik cihaz teminatı ile güvence altına alan bu poliçe, aynı zamanda cam kırılması ve 3. şahıs sorumluluk teminatları ile hem üye iş yerini cam hasarlarına karşı korur, hem de müşterilerini teminat kapsamına alır.

Elektronik Cihaz;
İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından,
Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
Hatalı dizayn ve malzemeden,
Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkinliklerinden,
Yangın, yıldırım, her nevi infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden,
Kavrulma, kararma, duman ve isden,
Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden,
Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından,
İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi zıya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder.


© 2012-2018 Tüm Hakları Saklıdır. FTC YAZILIM