MODÜLER KURUMSAL SİGORTASI

Allianz, 70’ten fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye’deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda…

Allianz’dan bir ilk daha! Şirketinizin ihtiyaçlarına veya risklerine göre şekillendirilebilen Modüler Kurumsal Sigortası ile yangın, kâr kaybı, sorumluluk, makine kırılması ve elektronik cihaz risklerine karşı size en uygun sigorta teminatlarını artık kendiniz belirleyebilirsiniz.

Çünkü, şirketinizin her geçen gün daha güvenli büyümesi için en doğru kararları siz verirsiniz.

İhtiyaçlarınıza göre şekillendirebileceğiniz Allianz Modüler Kurumsal Sigortası ile riskleriniz güvence altında...

Geniş teminat ve farklı limit seçenekleri ile oluşturacağınız Allianz Modüler Kurumsal Sigortanıza ilişkin ihtiyaç duyacağınız bilgileri edinebilir, poliçenize ilişkin detaylı bilgilere poliçenizden ve genel şartlar kitapçığından ulaşabilirsiniz.


Modül Seçenekleri

 • Yangın Modülü

  İşletmenizdeki taşınır ve taşınmaz mal varlıklarınız Allianz Modüler Kurumsal Poliçesi Yangın Modülü kapsamında size özel teminatlar ile güvence altındadır. Yangın modülü içinde yer alan teminatlara ek olarak, “TEMEL - ORTA - KAPSAMLI” paket seçeneklerinde geniş içerikli asistans hizmetleri ile aşağıda belirttiğimiz zararları belirli limitlerle karşılayabilirsiniz.

  Yangın, yıldırım, infilak
  Deprem ve yanardağ püskürmesi
  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör
  Sel ve su baskını
  Kara, hava ve deniz taşıtları çarpması
  Dahili su
  Duman
  Dolu
  Fırtına
  Yer kayması
  Kâr ağırlığı
  Enkaz kaldırma masrafları
  Hırsızlık
  Yangın mali mesuliyet
  Kar kaybı
  Kira kaybı
  İş durması
  Alternatif işyeri masrafları
  Abonman sigortası

  Ayrıca geniş içerikli asistans hizmetleri ile işletmenizde oluşabilecek aşağıdaki zararlarınız, belirli limitler dahilinde teminat altında olacaktır;

  Dahili su tesisatı masrafları
  Dahili elektrik tesisatında oluşan hasarlar
  Anahtarın kaybı, unutulması veya işyerinde kilitli kalma durumlarında çilingir hizmeti masrafları
  Camların kırılması veya çatlaması hasarları
  Çalışanlardan birinin rahatsızlanması sonucu acil doktor veya ambulans gönderilmesi masrafları teminat altındadır.

 • Sorumluluk Modülü

  İşveren Sorumluluk

  İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınır. Ayrıca bu sigorta ile ilgili bir dava açılması halinde mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri teminat altına alınır.

  Ek olarak İşveren Sorumluluk Modülü için aşağıda belirtilen riskleri ek prim karşılığında poliçenize dahil ederek teminatları genişletme imkanına sahip olabilirsiniz.

  İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında oluşabilecek iş kazaları
  İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmadan geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
  Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
  Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
  Manevi tazminat talepleri

  Üçüncü Şahıs Sorumluluk

  Sigorta süresince, sigortalının faaliyetleri sırasında meydana gelebilecek bir olay neticesinde; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek maddi zararlar neticesinde sigortalıdan talep edilecek tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.

  Manevi tazminat talepleri
  Gıda zehirlenmeleri
  Arızi inşaat işleri
  Taşeron ve alt taşeron, müteahhit ve tali müteahhit
  Asansör kazaları

  Otel Sorumluluk

  Otel, hotel gibi konaklama faaliyetinde bulunan sigortalının sunduğu hizmetler itibariyle; üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması, sağlığının bozulması ve üçüncü şahıslara ait mallara gelebilecek zararları Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları ve Allianz Sigorta Özel Şartları doğrultusunda teminat altına almaktadır.

  Otel Sorumluluk Modülünün kapsadığı başlıca riskler:
  Otopark sorumluluk ve vale parking
  Çamaşırhane sorumluluk
  Vestiyer sorumluluk
  Kuru temizleme sorumluluk
  Çocuk bakımı
  Spor etkinlikleri
  Gıda zehirlenmeleri
  Manevi tazminat talepleri
  Asansör kazaları
  Oteldeki organizasyonlar
  Hatalı tıbbi müdahale

  Tamirhane Sorumluluk

  Araç tamir, bakım - onarım faaliyetinde bulunan sigortalının sunduğu hizmetler itibariyle; muhafaza ve tamir amacıyla, motorlu kara taşıt aracına belirtilen riziko adresinde gerek hareket, gerek durma halindeyken oluşabilecek hasarlar sonucu sigortalıya gelebilecek maddi sorumlulukları teminat altına almaktadır.

  Deneme sürüşü
  Aracın liftten düşmesi

  Otopark Sorumluluk

  Otopark faaliyetinde bulunan sigortalının sunduğu hizmetler itibariyle;

  3. şahısların riziko adresinde araçlarını park etme faaliyeti sırasında, aracın gerek hareket halinde gerekse durma halinde, sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma sonucu oluşabilecek maddi sorumluluklarına karşı sigortalının hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

  Ek olarak Otopark Sorumluluk Modülü için aşağıda belirtilen riskleri, ek prim karşılığında poliçenize dahil ederek teminatları genişletme imkanına sahip olabileceksiniz.
  Vale Parking Hizmeti

  Asansör Sorumluluk

  Sigortalının adresindeki asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu 3. şahıslara gelebilecek zararlar nedeniyle sigortalıya düşen hukuki sorumluluğu, Asansör Sorumluluk Sigortası Genel Şartları çerçevesinde teminata dahildir.

 • Makine Kırılması Modülü

  Bu modül kapsamında, işletmenizde bulunan test ve deneme süresi tamamlanan makinelerinizin normal çalışır durumdayken ani ve beklenmedik her tür sebeple meydana gelebilecek zararları makine kırılması genel ve özel şartları kapsamında teminat altına alınmaktadır.

  Makine Kırılması Modülünün kapsadığı başlıca riskler:
  İşletme kazaları
  Kusurlu imalat ve işçilik
  Yağlama kusurları
  Elektrik enerjisinin doğrudan veya endirekt hasarları
  Kısa devre, şerare ve atmosferik elektriğin dolaylı etkileri
  Tıkanmalar, yabancı madde girmesi
  Santrifüj kuvveti neticesindeki parçalanmalar
  Buhar kazanlarındaki su eksikliği
  Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma kaynaklı su çekiçlemesi
  Kapalı kaplardaki alçak basınç nedeni ile meydana gelen içe çökme ve deformasyonlar
  Fırtına ve don olayları
  İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlar
  İstisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarları temin eder.

  Makine Kırılması Sigortası güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları öğrenmek için satış kanalınızla iletişime geçebilirsiniz.

  Makine Kırılması Sigortası güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları öğrenmek için satış kanalınızla iletişime geçebilirsiniz.

 • Elektronik Cihaz

  Elektronik Cihaz Modülü ile, işletmenizde bulunan cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken uğrayabileceği ani ve beklenmedik zararlar elektronik cihaz genel şartları ve poliçe özel şartları kapsamında teminat altına alınmaktadır.

  Elektronik Cihaz Modülü’nün kapsadığı başlıca riskler:
  İhmal, dikkatsizlik, kullanım hatası ve sabotaj kaynaklı zararlardan
  Hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten
  Hatalı dizayn ve malzemeden
  Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden
  Yangın, yıldırım, infilaktan
  Kavrulma, kararma, duman ve isten
  Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden
  Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından
  İstisna edilmeyen diğer hallerden kaynaklanan hasarları temin eder.

  Elektronik Cihaz Sigortası güvence kapsamı yukarıda sıralanan şartlarla sınırlı değildir. Ek teminat çerçevesinde sunulan avantajları öğrenmek için satış kanalınızla iletişime geçebilirsiniz.

 • Diğer Cihazlar

  Emniyeti Suistimal

  Emniyeti suistimal sigortası ile Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları saklı kalmak kaydıyla, bordrolu çalışanların işletmenize veya ispat edilebildiği takdirde müşterilerinize ait para ve kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen malları kasıt veya kötü niyetli hareketle suistimal etmek, zimmetine geçirmek ve sahtekarlık yoluyla bunlara sahip olmak gibi eylemlerle kendilerine duyulan güveni kötüye kullanmaları durumunda sigorta ettirenin uğrayacağı maddi zarar güvence altına alınır.

  Taşınan Para

  Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve poliçe özel şartları saklı kalmak kaydıyla, bordrolu çalışanlarınız tarafından taşınan para ve kıymetler aşağıdaki hâllere karşı poliçede belirtilen limit ile temin edilir.

  Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar,
  Herhangi bir araç ile nakli esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesindeki kayıp ve hırsızlıklar,
  Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplar

  Bu teminatın verilebilmesi için;

  Taşımanın güzergâh üzerinde herhangi bir ara verilmeksizin başlatılıp bitirilmesi esastır
  Bütün taşımaların bordrolu şirket personeli tarafından uygun güvenlik önlemleriyle ticari taksi, şirket aracı veya bir binek araç kullanılarak yapılması esastır
  500 metre üzerinde yürüyerek yapılan taşımalar teminat dışıdır
  Toplu taşıma araçları kullanılarak yapılan taşımalar teminat dışıdır
  Hırsızlık Sigortası Genel Şartları A.1 .5. maddesinde belirtilen fiillerden birisinin kullanılmadığı durumlarda her tür nitelikli hırsızlık hâli teminat dışıdır
  Taşınan kıymetlerin her ne sebepten olursa olsun korumasız ve refakatsiz bırakılması teminat dışıdır
  Sigortalının ve kıymetleri taşıyan personelin ihmalinden kaynaklanan hasarlar teminat dışıdır

  Cam Kırılması

  İşletmenize ait pencere, vitrin, kapı camları ve aynaların kırılmaları neticesinde meydana gelecek hasarlar Türk Cam Kırılması Sigortası Genel Şartları kapsamında, 500 TL limit ile primsiz olarak teminata dahil edilmiştir. İhtiyacınız doğrultusunda teminat bedeli artırılabilmektedir.

Genel Şartlar

Yangın Sigortası Genel Şartlar için tıklayınız.
Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Genel Şartlar için tıklayınız.
Hukuksal Koruma Sigortası Genel Şartlar için tıklayınız.
İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartlar için tıklayınız.
Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.
Asansör Kazalarında Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.
Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.
Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.
Elektronik Cihaz Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız.
Hırsızlık Sigortası Genel Şartları için tıklayınız.
Cam Kırılmasına Karşı Sigorta Genel Şartları için tıklayınız.


© 2012-2018 Tüm Hakları Saklıdır. FTC YAZILIM