İŞYERİM SİGORTASI


Allianz İşyerim Sigortası ile işyerinizi ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan muhteviyatınızı yangın, hırsızlık ve sel / su baskınından; iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına almanız mümkün.

Size Özel Avantajlar
Zengin Asistans Hizmetleri;
Her bir teminat için yılda 3 defa, olay başına 250 TL limitle işyerinizde oluşabilecek;
Dahili su tesisatı masrafları
Dahili elektrik tesisatında oluşan hasarlar
Anahtarın kaybı, unutulması veya işyerinde kilitli kalma durumlarında çilingir hizmeti masrafları
Camların kırılması veya çatlaması hasarları
Çalışanlardan birinin rahatsızlanması sonucu acil doktor veya ambulans gönderilmesi masrafları teminat altındadır.

Ekstra Avantajlar;
Altın koruma paketi alarak Allianz İşyerim Sigortası ile makinelerinizi ve demirbaşlarınızı tamir, bakım veya onarım sebebi ile işyerinizin dışındayken de poliçede belirtilen limitlerle ve şartlarla teminat altına alabilirsiniz.
Yılbaşı ve dini bayramların öncesinde 15 günlük süre içinde sigorta bedelleriniz %10 oranında artırılmış olarak değerlendirilir.
Ayrıca poliçede hasar oluşmaması durumunda hasarsızlık indirimleri ile Allianz İşyerim Sigortası'na daha da uygun fiyatlara sahip olabilirsiniz.


Ürün Detayları

 • Kimler Yararlanabilir ?

  Allianz İşyerim Sigortası'ndan, işyeri sahibi olan herkes yararlanabilir.

 • Nerelerden Alınabilir ?

  Akıllı Kasko ürününü Vuslat Sigorta'dan kolaylıkla alabilirsiniz.

 • Teminatlar

  Yangın, Yıldırım, İnfilak
  Çıkabilecek bir yangında, alevlerin, duman ve isin işyerinizde meydana getireceği zararlar ya da yıldırım düşmesi sonucu uğrayacağınız direkt zararlar ya da doğalgaz veya ısı tesisatının, her türlü gaz tüplerinin, kazanlarının vb. infilakı sonucu meydana getireceği zararlar teminat altındadır.

  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler, Terör
  Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; yangına sebebiyet vermiş olsun olmasın; grev, lokavt, iş anlaşmazlığı, kargaşalık veya halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör olayları sırasında meydana gelen olaylar ve bu olayları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelen bütün zararlar teminata alınmaktadır.

  Hava ve Kara Taşıtları Çarpması
  Araç çarpmaları nedeniyle sigortalı kıymetlere gelecek zararlar teminat altındadır.

  Dahili Su
  Bina içindeki temiz veya pis su tesisatınızın, kalorifer kazanı ya da radyatörlerinizin neden olacağı su zararları teminat altındadır.

  Duman
  Bacaya bağlı ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan duman sonucu meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

  Dolu (Bireysel dışı poliçelerde standart değildir)
  Dolu hasarları, Yangın Sigortası Genel Şartları’nın diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, dolu tanelerinin vuruşunun, sigorta konusu bina ve içindeki şeylerde doğrudan doğruya meydana getireceği maddi zararları ve dolu vuruşu nedeniyle sigorta konusu binada meydana gelen hasar nedeniyle bina içindeki sigortalı şeylerde meydana gelebilecek ıslanma zararlarını teminata almaktadır.

  Hukuksal Koruma
  İşyerinizle ilgili konulardan doğan davalarınızda, dilekçe masrafları, temyiz masrafları gibi masraflarınızı poliçedeki limitlerle karşılayabilirsiniz.

  Hırsızlık
  Zorlama veya şiddet kullanma yoluyla girilerek eşyalarınızın çalınması vb. zararlar teminat altındadır.

  Kira Kaybı
  Yangın ve ek teminatların risklerinin gerçekleşmesi neticesinde işyeri sahibi sigortalının, kiracısından kirasını alamamasından ötürü uğrayacağı kira kaybı ya da kiracı sıfatına sahip sigortalının, ödemiş olduğu kiranın gün hesabıyla işlememiş müddete isabet eden kısmından doğan kaybı poliçede belirtilen limit ve şartlarla teminat altındadır.

  İş Durması
  Yangın ve yangına bağlı ek teminatlara bağlı risklerin gerçekleşmesine sonucunda oluşacak iş durması zararları poliçede belirtilen şartlarla teminata alınmaktadır.

  Alternatif İşyeri Masrafları
  Yangın ve ek teminatları risklerinin gerçekleşmesi neticesinde, işyeri sahibi sigortalının, geçici ikametgaha ilişkin yapmak zorunda kaldığı makul ölçüdeki masraflar ya da kiracı sıfatına sahip olan sigortalının, geçici ikametgaha ilişkin yapmak zorunda kaldığı makul ölçüdeki masraflar teminat altındadır.

  Yangın Mali Sorumluluk
  Yangın, İnfilak, Duman, Dahili Su, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör nedeniyle; mal sahibi iseniz kiracınıza ve komşularınıza veya kiracı iseniz mal sahibine ve komşularınıza vereceğiniz, bina ve mallar ile ilgili sorumluluklarınız teminat altındadır.

  Fırtına
  Açık alan veya sundurma altındaki muhteviyatlarınız hariç olmak üzere, meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

  Yer Kayması
  Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsada veya civarında vuku bulan yer kayması veya toprak kayması sonucu sigortalı şeylerde doğrudan meydana gelecek zararlar ile sel veya su baskını nedeniyle meydana gelen yer kayması ve toprak çökmesinden doğan zararlar teminat altındadır.

  Kar Ağırlığı
  Açık alan veya sundurma altındaki muhteviyatlarınız hariç olmak üzere, meydana gelecek zararlar teminat altındadır.

  Enkaz Kaldırma Masrafları
  Hasar sonucu ortaya çıkan enkaz kaldırma masrafları poliçede belirtildiği limitle teminat altındadır.

  Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı (Bina sigortalanmış ise)
  Binanın üzerinde bulunan elektrik saati, su sayacı, radyatör, doğalgaz sayacı, kapı gibi sabit tesisat ve kıymetler Hırsızlık teminatı kapsamındadır.
  Üstelik, poliçe kitapçığında belirtilen daha birçok riski Allianz İşyerim Sigortası ile güvence altına alabilirsiniz.

 • Ek Teminatlar

  İsteğe bağlı olarak ek prim ödemek suretiyle; Deprem ve Yanardağ Püskürmesini, Dolu, Sel ve Su Baskınını, Cam Kırılmasını, Taşınan Para, Emniyeti Suistimal, 3. Şahıs Sorumluluk, İşveren Sorumluluk, Tamirhane Sorumluluk, Otopark Sorumluluk, Asansör Sorumluluk, Ferdi Kaza, Makine Kırılması ve Elektronik Cihaz Hasarlarını da teminat altına alabilirsiniz.

 • Genel Ve Özel Şartlar

  Genel Şartları Öğrenmek İçin Tıklayınız.

  Özel Şartları Öğrenmek İçin Tıklayınız.
© 2012-2018 Tüm Hakları Saklıdır. FTC YAZILIM