İŞVEREN SORUMLULUK SİGORTASI


Allianz, 70'ten fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. İşveren Sorumluluk Sigortası ile Allianz, iş kazaları sonucunda işverene düşebilecek sorumlulukları teminat altına alıyor.


Ürün Detayları

 • Neden İşveren Sorumluluk Sigortası?

  İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına yönelik hukuki sorumluluk işverene aittir. İşveren Sorumluluk Sigortası, işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilebilecek tazminatları ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini kapsamaktadır. Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde, mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de teminat dahilinde değerlendirilmektedir.

 • Ek Teminatlar ile Hangi Riskleri Teminat Altına Alabilirsiniz?

  İşçilerin, işveren tarafından sağlanan bir taşıtla, işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları
  İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka yere gönderilmesi sonucunda, asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları
  Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları
  Meslek hastalıkları sonucunda ortaya çıkacak tazminat talepleri
  Manevi tazminat talepleri

 • Genel ve Özel Şartlar

  Genel Şartlar Özel Şartlar
© 2012-2018 Tüm Hakları Saklıdır. FTC YAZILIM